MÅLSÆTNING FOR GRAM SKOLE

 

Gram Skole er en levende og dynamisk skole, 
der lægger vægt på trivsel og udvikling i dagligdagen.


Skolen tilrettelægger en dagligdag, der stiller eleverne over for indlæringsmæssige og personlige udfordringer, 
så den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine evner og bevare lærelysten.


Skolen lægger vægt på, at eleverne lærer at tage 
ansvar og handle.

 Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 4. februar 2002.