Fravær

 

Der føres dagligt kontrol med elevernes tilstedeværelse og evt. fravær registreres elektronisk.


I den elektroniske registrering angives om fraværet skyldes sygdom, lovligt fravær (med tilladelse), eller ulovligt fravær.

 

Ved fravær i længere tid eller ved hyppigt fravær, som giver anledning til bekymring og ved ulovligt fravær, kontaktes forældrene for at årsager kan drøftes.

 

Skolelederen skal give tilladelse til ekstraordinær frihed.

 

Yderligere omkring retningslinjer for forsømmelser:

 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2012/Kommuners-indsats-mod-langvarigt-fravaer/Regelsamling-kort-resume-af-relvante-regler/Fravaer